Hình ảnh cận cảnh cá bột betta (lia thia, xiêm) được sinh ra mà các bạn không nên bỏ qua

trứng betta đã được đưa lên tổ bọt
trứng betta đã được đưa lên tổ bọt

 

cá betta trống đưa trứng lên tổ bọt
cá betta trống đưa trứng lên tổ bọt

 

trứng cá betta đang trong quá trình phát triển
trứng cá betta đang trong quá trình phát triển

 

cá betta bột bắt đầu nở
cá betta bột bắt đầu nở

 

cá betta bột mới nở với noãn dinh dưỡng còn to
cá betta bột mới nở với noãn dinh dưỡng còn to

 

cá betta bột chưa thể bơi ngang, cần cá trống đớp lên tổ bọt
cá betta bột chưa thể bơi ngang, cần cá trống đớp lên tổ bọt

 

cận cảnh cá betta bột
cận cảnh cá betta bột

 

Cá betta bột đã tiêu gần hết noãn dinh dưỡng và có thể bơi ngang
Cá betta bột đã tiêu gần hết noãn dinh dưỡng và có thể bơi ngang
 

Bài viết liên quan