Cá betta (lia thia, xiêm) dumbo vây bơi to đẹp khó cưỡng

Chưa được phân loại
betta dumbo

Top 10 loại cá betta (lia thia, xiêm) đẹp và hiếm trên thế giới

Chưa được phân loại
cá betta

Thú vui chơi cá betta (lia thia, xiêm) rồng

Chưa được phân loại
betta rồng đen